Vakıflar Hukuku

Ofisimiz tarafından Dernek ve Vakıflar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

•Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri

•Genel Kurul toplantıların yapılması

•Tüzüklerinin düzenlenmesi

•Dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin davaların takibi

•Derneklerin feshi halinde mal varlığının tasfiyesi vb.

•Vakıf şerhinin terkini,

•Vakıf adına hukuka aykırı olarak tescil edilmiş gayrimenkullerin hak sahibi adına tescili,

•Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş vakıf gayrimenkullerinin vakıf adına tescili,

•Devlet adına intikal ettirilmiş olan vakıf gayrimenkullerinin geri alınması ve vakıf adına tescili için gerekli davaların açılması ve tüm sürecin takibi

•Mahluliyet nedeniyle tapu kaydı iptal edilerek vakıflara geçmiş gayrimenkullerin geri kazanılması veya tazminat bedelinin alınması

•Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları

•Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları

•Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalar

•Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar

•Dernek ve vakıfların ticari davaları

•Dernek ve vakıfların işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi

•Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi

•Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimi

•Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi

•Federasyon ve konfederasyon kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi

•Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi

•Tesis ve işletmeler bakımından ticaret hukuku danışmanlığı