Hakkımızda

34 yıllık mesleki tecrübeye sahip Av. Abdurrahman Gök tarafından kurulan A.gök Hukuk Ofisi; alanlarında uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla, ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin cezai ve ticari davaları ile gayrimenkul, marka ve patent, Fikri ve Sınai haklar  hukukuna ilişkin sorunlarının yanı sıra bankacılık, finans, sigorta hukuku, medya davaları, iş hukuku, yabancı yatırımlar, sözleşmeler hukuku konularında da danışmanlıktan dava sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde hukuki destek sağlamaktadır. 

Vizyonumuz

Agök Hukuk Ofisinin amacı güncel ve doğru bilgiyi, son teknoloji ve tüm iletişim olanaklarını kullanarak, evrensel hukuk ilkeleri, meslek ahlakı ve etik kuralları benimsemek suretiyle müvekkillerinin memnuniyetini önemseyerek, sosyal sorumluluğun bilincinde öncü ve neticeye ulaşan çözümler üretmek, kişi ve kuruluş bazında topluma artı değer katmak ve bunu artırarak sürdürmektir.

Agök Hukuk Ofisi'nin temel ilkesi, müvekkillerine sağlam, güvenilir ve doğru hukuki bilgiler ulaştırmak, şeffaf ve dürüst bir yaklaşımla, çabuk, kazançlı ve kesin sonuçlar sağlamaktır.

Misyonumuz

1- Doğru Hukukçuluğu,

2- Çalışkan ve dinamik bir yapıyı,

3- Bilgiye kıymet vermeyi ve paylaşmayı,

4- İkame metodunu önemsemeyi,

5- Diyaloga ve dinlemeye açık, anlatımda hızlı olmayı,

6- Sevgiye değer vermeyi

7- Odaklı çalışma anlayışına hakim olmayı,

8- Teknolojiyi takipte kararlı olmayı,

9- Danışmanlara değer vermeyi,

10- Müvekkil ve çalışan memnuniyetini esas almayı,

11- Yeniliklere açık, tecrübeye kıymet vermeyi ve  meslek ilkelerine uymayı a.gök Hukuk Ofisi mensupları,  taahhüt eder.