Marka ve Patent Hukuku

Ofisimiz dava takibine paralel olarak özellikle marka, tasarım, patent ve telif alanlarında yerli ve yabancı müvekkiller için korsan ve taklit ile Türkiye çapında etkili mücadele önlemlerinin alınması için gümrük müdürlükleri nezdinde gerekli başvuru ve takip de dâhil her türlü icra ve yürütme işlemini gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda ofisimiz aşağıdaki konularda müvekkillerine hizmet vermektedir:

•Markaların seçimi, kullanımı ve korunması

•Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması

•Marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması

•Rakip markaların analizi yapılmak suretiyle başvurulacak markaların elverişliliğine ilişkin araştırmaların ve hukuki analiz ve değerlendirmelerin yapılması

•Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, fikri ve sınai haklar distribütörlük sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin, devir sözleşmelerinin, teminat sözleşmelerinin, yazılım geliştirme ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

•Mahkemelerde dava açmak veya davalara cevap vermek kaydı ile marka hukuku, patent hukuku, telif hakları, eser sahibi hakları konularında müvekkillerin temsil edilmesi