Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler

Ofisimiz sözleşmeler hukuku alanında daha çok gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, imzalanması, uygulanması, süresi sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi, yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten sözleşmelerin imzalanması gibi sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak tüm konularda hizmet vermektedir. Ofisimiz niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda da deneyim sahibidir ve hizmetlerini yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde sunabilmektedirler.

Ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, manchise, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, tedarik ve fason sözleşmeleri, Gayrimenkul Alım, Satım Ve Devir Sözleşmeleri, Kredi Ve Finansman Sözleşmeleri, Şirket Sermaye Sözleşmesi de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi geniş bir yelpazede çeşitli hukuk hizmetleri vermektedir.

Ofisimiz, çok uluslu şirketler ve finans kuruluşları da dâhil olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren, Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunmayı planlayan birçok ulusal ve uluslararası şirkete hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu şirketlerin, kuruluş aşamalarını, onların ticari ve/veya sınaî faaliyetlerinin sürekliliğinin her aşamasındaki gelişmeleri ve gerekli olduğu takdirde operasyonlarında müvekkil firmaları tüm aşamalarda temsil etmekteyiz. Ofisimiz, birleşme ve devralma, ortak girişim, bölünme, tasfiye ve benzeri hukuki işlemler ile ilgili uzman avukatları bünyesinde bulundurmakta olup, yurt içi ve yurt dışındaki tecrübemiz ile özel sermayeli şirketler ve sektöre özel stratejik devralmalar alanında ön plana çıkmaktadır. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TAHKİM HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ 

AV. VOLKAN AYAZ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ