Cengiz Kömürcü

Cengiz Kömürcü

Cengiz Kömürcü,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun oldu. 2015 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 

Ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku (uluslararası dahil), rekabet hukuku ve sermaye piyasası hukuku, borçlar hukuku, fikri mülkiyet hakları (telif hakları) hukuku (hukuk ve ceza) ve sınai mülkiyet hakları hukuku (marka ve patent- hukuk ve ceza), enerji hukuku, vergi hukuku, yabancılar hukuku (vatandaşlık, çalışma izni, ikamet izni vb), milli ve milletlerarası tahkim hukuku alanında uzmanlaşmış, bunlarla ilgili pek çok alanda hukuki danışmanlık ve dava süreçlerinde görev almıştır.

Gerek halka açık şirketler, gerekse diğer şirketlere yukarıdaki hukuk alanlarında danışmanlık yapmakta ve dava süreçlerini takip etmekte ve hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözümü süreçlerinden milli ve milletlerarası tahkim hukukunda Chartered Institute of Arbitrators Akreditasyonlu Milletlerarası Tahkim eğitimi almış ve  tahkim süreçlerin yönetilmesi ve müzakeresi ve uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesi konusunda taraf vekili ve  Adhoc tahkimde hakem olarak hizmet vermektedir.