Bankacılık Hukuku

Ofisimiz, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında gerekli hukuki danışmanlığı yapmaktadır. Ofisimiz, ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

Ofisimiz tarafından Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları aşağıdadır:

•Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti

•Kredi Sözleşmeleri danışmanlığı ve hazırlanması

•Şirket Finansmanı danışmanlığı

•Mal ve Proje Finansmanı danışmanlığı

•Yapısal Finans danışmanlığı

•Uluslararası Ticaret Finansmanı danışmanlığı

•Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması ile ilgili danışmanlık

•İslami Finans Hukuku danışmanlığı

•Kurumsal Finansman danışmanlığı

•Sermaye Piyasaları danışmanlığı

•Şirket Finansmanı danışmanlığı

•Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı danışmanlığı

•Varlık Finansman danışmanlığı

•Yapılandırılmış Finansman danışmanlığı

•Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki ilk şubesinin açılması,

•Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması,

•Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunabilmek üzere Bankacılık Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna izin başvurusu yapılması,

•Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

•Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması,

•Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,

•İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi,

•Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,

•Leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması,

•Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi,

•Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.

BANKACILIK HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. ABDURRAHMAN GÖK 

AV.  VOLKAN AYAZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ