Tahkim

Ofisimiz, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na uygun olarak, tahkim kurulunun seçimi, tahkim sözleşmelerinin hazırlanması, uyuşmazlık sürecinde hakim olacak dilin belirlenmesi gibi tahkim sürecinin yürütülerek neticeye ulaştırılmasına kadar her konuda yerel ve yabancı Müvekkillerimize uluslararası ticari tahkim sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ofisimiz, ICC, UNCITRAL, ICSID, LCIA, AAA, ITO ve diğerlerinin kurallarına uygun olarak yapılan çeşitli ad-hoc ve kurumsal uluslararası tahkim davalarında, tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması konusunda tecrübe sahibidir. 

Birçok kurumsal tahkim merkezi nezdinde ihtilaf çözüm sürecinde yer alan ofisimiz (ICC, FOSFA, ICAC, FIDIC vs.) özellikle uluslararası inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların çözümünde uzmanlaşmıştır.

Yabancı tahkim kararlarının tanınması da dahil tenfiz ve icra, tahsil sürecinde de Ofisimiz hizmet vermektedir.

AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ 

AV. VOLKAN AYAZ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ