Ahmet Cüneyd Gülcan

Ahmet Cüneyd Gülcan

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ahmet Cüneyd Gülcan, 2006 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 

Gayrimenkul hukuku, Medya Hukuku ve Ceza Hukuku  alanlarında çalışmakta, hukuki danışmanlık ve dava süreçlerinde görev almaktadır.

İnşaat sektöründe faaliyet yürüten holding ve şirketlere, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi üzerine gayrimenkul araştırma raporları hazırlamakta,  İmar Hukuku ve İnşaat Hukuku üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında medya ihlalleri, Fikri Hukukta Eser Sahibinin mali haklarının korunması ve Basın Kanunu ihlalleri konularında dava süreçlerini takip etmektedir.

Yayıncılık sektöründe faaliyet yürüten bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını da yapan Av.Ahmet Cüneyd Gülcan, 10 yıla yakın süredir ulusal bir radyo kanalında hukuki konuları ele almakta,  Televizyon programlarında ve haber bültenlerinde kamuoyunu ilgilendiren davalarda ulusal ve yabancı kanallara mütalaalar vermektedir.