Ticaret Hukuku

Uluslar arası ticaretin çift taraflı yönü gereği, gerek Türkiye’de yatırım yapan yabancılar ve gerekse yurtdışında yatırım yapan Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine sahip şirketlerin temsili ve danışmanlık hizmetini yürütmekte olan ofisimiz, bu alanda yer alan bilgi ve tecrübesi ile gerek yabancı uyuşmazlık barındıran ve Türkiye’nin yargı yetkisi dahilindeki hukuk uyuşmazlıklarında -mahkemeler ve hakem kurullarında- gerekse de yurtdışında başkaca bir devletin yargı yetkisinde bulunan bir uyuşmazlığın çözümünde temsilcilik hizmeti vermektedir.

Ofisimiz tarafından yerli ve yabancı müvekkillerimize taraf oldukları ticari sözleşmelerin hazırlanma, müzakere ve sonuçlandırılmasına ilişkin tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Ayrıca, müvekkillerimize, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması, birleşme, devralma, bölünme, hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, şirket toplulukları, sorumluluk hukuku, şirket yeniden yapılandırmaları, sermaye artırımı ve azaltımı, mevzuata uyumluluk başta olmak üzere Şirket faaliyetleri, kurumsal işlemleri ile özel düzenlemelerden ve yasalardan kaynaklı her konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte bu ve benzer işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda da hukuki destek sağlanmaktadır.

Aynı zamanda Ofisimizce, müvekkillerin taraf oldukları ve yargıya intikal eden her türlü ihtilaflarda, müvekkillerimiz özellikle şirketler hukuku, kambiyo hukuku, ticari işletme hukuku, haksız rekabet, deniz ve taşıma hukuku başta olmak üzere Şirketler ve Ticaret Hukukundan kaynaklı ihtilaflarda alanında uzman avukatları vasıtasıyla temsil edilmektedir.

Ticaret Hukuku alanında hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

•Şirketlere ve kooperatiflere önleyici hukuki danışmanlık ve dava/iş takibi hizmeti verilmesi

•Şirket ana sözleşmelerinin yazılması

•Şirket hisse devri işlemlerinin yapılması

•Ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi

•Ticari sözleşmelerin hazırlanması

•Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi

•Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi

•Şirket Kuruluşu, birleşmeleri ve devralmaları işlemlerinin yapılması

•Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

•Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

•İş sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

•Genel kurul iptal davalarının açılması ve takibi

•Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

•Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

TİCARET HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. ABDURRAHMAN GÖK

AV. VOLKAN AYAZ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ