Volkan Ayaz

Volkan Ayaz

Volkan Ayaz,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na bağlı arabulucu olarak da görev yapan  Av.Arb.Volkan Ayaz, Agök Hukuk Ofisi’nde 2007 yılından bu yana çalışmaktadır. 

Ticaret hukuku, şirketler hukuku, rekabet hukuku ve sermaye piyasası hukuku, borçlar hukuku, fikri mülkiyet hakları (telif hakları) hukuku  ve  sinai mülkiyet hakları (marka) hukuku,  icra iflas hukuku (borçlu ve alacaklı vekilliği),  ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık hukuku, tüketici hukuku, maden ve enerji hukuku alanında uzmanlaşmış, bunlarla ilgili pek çok alanda hukuki danışmanlık ve dava süreçlerinde görev almıştır.

Gerek halka açık şirketler, gerekse diğer şirketlere ticaret hukuku, şirketler hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflas hukuku alanlarında danışmanlık yapmakta ve dava süreçlerini takip etmekte, sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması, rekabet hukuku ve sermaye piyasası hukuku, genel kurul işlemleri ve ilişkili davalar, pay devri, şirket devralma ve birleşmeleri, marka başvurusu, markaların korunması ve bunlar ile ilişkili davalar, şirketler ile tüketici ilişkileri ve ihtilafları, maden ruhsatları ile ilgili sözleşmeler, idari işlemler ve davalarda hukuki hizmet ve danışmanlık vermekte, şirketleri bu alanlardaki davaların her aşamasında temsil etmekte ve  ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere düzenli olarak hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözümü süreçlerinden arabuluculuk ile ilgili dava şartı ve ihtiyari süreçlerin yönetilmesi ve müzakeresi ve uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümlenmesi amacı ile arabuluculuk ile ilgili alanlarda danışmanlık ve hizmet vermekte ve fiili olarak arabulucu olarak çalışmaktadır.