Tüketici Hukuku

Ofisimiz, Tüketici Hakem Heyetine itiraz süreci de dahil olmak üzere, tüketici şikayetlerinin bütün aşamalarında ve Tüketici Mahkemelerinde görülen tüm davalarda müvekkillerini temsil etmekte, özellikle otomotiv sektöründe ayıplı mal ve hizmet, tüketici kredisi, konut finansmanı sözleşmeleri (konut kredisi), ön ödemeleri konut finansmanı veya abonelik sözleşmeleri, sözleşmedeki haksız şartlar konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ofisimiz, tüketici hakları hukuku alanında özellikle;

•Tüketicilerin karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi amacı ile tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması,

•Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması,

•Tüketici mahkemesinde dava açılması ve davaların takibi,

•Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapacağı başvurular,

•Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapacağı başvurular,

•Bayilik ve şube ilişkilerinin kurulması,

•Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,   

•Devre tatillerden doğan uyuşmazlıklar,

•Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,

•Garantili mallardan doğan uyuşmazlıklar,

•Kapıdan satış - mesafeli satışlardan doğan uyuşmazlıklar,

•Haksız şartlardan doğan uyuşmazlıklar,

•Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan uyuşmazlıklar,

•Paket turlardan doğan davalar ile tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda başvuruların yapılması, dava açılması ve takibi şeklinde özetleyebileceğimiz hukuki hizmetleri sunmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. VOLKAN AYAZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ