Milletlerarası Özel Hukuk - Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Ofisimiz, Milletlerarası Özel Hukuk, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

• Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

• Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi

• Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

• Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin hukuki dava ve takibi

• Yabancıların Türkiye'de evlilik işlemlerinin yapılması

• Yabancı mahkemelerce verilen boşanma, nafaka ve tazminat davalarına ilişkin verilen ilamların Türk Mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfizine ilişkin davaların takibi ve sonuçlandırılması

Ofisimiz ayrıca ihracatçı ve ithalatçı dış ticaret şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda ihracat ve ithalatta karşılaşılan sorunların çözüm yollarını bulma ve uygulama yönünde gerekli alt yapıyı oluşturarak iyi bir hizmet verme hedefi ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Ofisimizin bu alanda gösterdiği faaliyetler:

• Yurt dışı alacak takibi ihracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi

• Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

• Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü

• İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

• Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

• Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler ile davaların takibi

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK -YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ 

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ 

AV. VOLKAN AYAZ