Rekabet Hukuku

Ofisimiz nezdinde, müvekkillere, Rekabet Hukuku’na ilişkin görüş ve danışmanlık verilmekte, müvekkiller adına Rekabet Kurulu’na izin ve menfi tespit, grup muafiyeti, bireysel muafiyet başvuruları yapılmakta ve Rekabet Kurulu kararlarına karşı idari merciilere başvuru ve yasal yollara müracaat işlemleri yerine getirilmekte, uyuşmazlıkların çözümünde ve yasal merciiler önünde müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

Ofisimiz tarafından şirketlerin ilgili pazara yönelik doğrudan veya dolaylı engelleyici işlemlerine ilişkin olarak, rekabetçi fiyat seviyesi, yatay ve dikey anlaşmalar, işbirliği ve kartelleşme arasındaki sınır gibi pek çok araştırma ve bilgi notu hazırlanmaktadır. Ofisimiz aynı zamanda, uyum programları ve özelleştirmeler hakkında da sadece özelleştirme hukuku açısından değil, rekabet hukuku anlamında da geniş bir hukuki perspektifle danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Rekabet Kurumu ile hukuki ilişkilerin yürütülmesi ve düzenlenmesi, ilgili şirket lehine gerekli şikâyetlerin yapılması, bu yapılan şikâyetlerin hukuki alanda takibi, rekabet kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı itiraz ve Danıştay yargı yollarının kullanılması hizmetleri de ofisimiz bünyesinde verilmektedir. Rekabet Kurulunun haksız rekabete ilişkin yapmış olduğu işlemlerin takibi, idari mercilerin bu konularda gönderdiği soruların cevaplandırılması ve bunlarla ilgili yerinde tüm incelemelerin gerçekleştirilmesi, koruma soruşturmaları, sübvansiyonlar ve telafi edici önlem soruşturmaları, anti-damping önlemleri, ve uluslararası ticarette haksız uygulamalara karşı alınan diğer tedbirlerin tamamı, yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere ofisimizce sağlanmaktadır.

Rekabet Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

•Yatay ve dikey anlaşmalar

•Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği

•Hakim durum ve hakim durumun kötüye kullanılması

•Kartel oluşturma

•Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları

•Enerji ve telekomünikasyon gibi düzenlemeye tabi sektörlerde rekabet hukuku kısıtlamaları ve uygulamaları

•Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık

•Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları

•Global çapta pişmanlık başvuruları desteği

•Birleşme, devralma ve ortak girişimler

•Rekabet hukuku danışmanlığı