Tazminat Hukuku

Ofisimiz, başta trafik kazaları, sözleşmeler, haksız fiiller, iş kazaları, ceza hukuku ve hekim hataları olmak üzere tüm hukuk disiplinlerinden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ve destekten yoksun kalma, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ilişkin tazminat davalarının açılması, yürütülmesi, karara bağlanması için avukatlık hizmeti ile herhangi bir hukuk dalına ilişkin olarak ileride doğabilecek olan sorumlulukların önlenmesi amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tazminat Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi, sözleşme ihlallerinden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

Tıbbi hatalardan (malpraktis) kaynaklanan tazminat davaları

İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi Tazminat

Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları

Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları

Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi / Aktüerya hesabı

Sözleşme ihlallerinden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması 

Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları

İş kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları,

Ölüm ve cismani zararlardan kaynaklanan tazminat davaları

Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları

Babalık davasının konusu olarak manevi tazminat