Aile Hukuku

Ofisimiz, müvekkillerimizin anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi ve mal rejim sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü, nafaka ve tazminat talepleri, evliliğin iptal davaları, çocuk ve eş nafakaları ile alınan kararların icrası, velayet ve vesayet davaları ile tazminat davaları, çocukla kişisel münasebet tesisi ve torunla kişisel münasebet tesisinin kurulmasına ilişkin davaların takibi ile alınan kararların icrası, evlilik öncesindeki mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi, mal ve eşya rejimi ile katkı payına ilişkin davaların açılması,  ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi alanlarında tüm yetkilerimiz ve Kanun çerçevesi altında tedbir kararları, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, iddet süresinin kaldırılarak velayetin değiştirilmesi, babalık davası, mal rejimi davaları gibi konularında hizmet vermektedir.

Ofisimiz, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

Ofisimiz tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

•Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,

•Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

•Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

•Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

•Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

•Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

•Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

•Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

•Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

•Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

•Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

AİLE HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT ASĞBAŞ

AV. AHMET CÜNEYD GÜLCAN

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ