Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku

Ofisimiz fikri mülkiyet hakları çerçevesinde destek vermekte; sözleşmelerin hazırlanması ve/veya hak ihlaline uğrayanları mahkemede temsil etmekte, ayrıca haksız rekabet, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakları konusunda faaliyet göstermektedir.

Ofisimizin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanına ilişkin uzmanlığı marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri, telif hakları ve internet alan adları da dahil bu alan ile bağlantılı her türlü hakkı kapsamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında birçok yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık sağlayan ofisimiz, özellikle sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil, devir, lisans, itiraz da dahil her türlü işlem için yerli ve yabancı bir çok firmanın fikri mülkiyet portföyünü Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etmektedir. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü kararlarına ilişkin iptal davaları, hükümsüzlük davaları, tecavüzün tespiti ve önlenmesi davaları, telif hakkından kaynaklanan davalar, haksız rekabetten kaynaklanan davalar ve tazminat davaları da dahil her türlü stratejik davaların takibinde hukuki destek vermektedir. Buna ilaveten, ilaç regülasyonu ve Patent Hukuku alanındaki uzmanlığının birleşmesi ile ilaç patentlerinden kaynaklanan her türlü stratejik davanın takibinde birçok uluslararası ilaç firmasını temsil etmektedir.

Ofisimiz dava takibine paralel olarak özellikle marka, tasarım, patent ve telif alanlarında yerli ve yabancı müvekkiller için korsan ve taklit ile Türkiye çapında etkili mücadele önlemlerinin alınması için gümrük müdürlükleri nezdinde gerekli başvuru ve takip de dâhil her türlü icra ve yürütme işlemini gerçekleştirmektedir.

Ofisimizce ayrıca her türlü fikri ve sınai haklara ilişkin lisans ve devir sözleşmeleri ile telif hakkına ilişkin her türlü sözleşmeleri hazırlanmakta, fikri mülkiyet hakları üzerinde hukuki analiz (due diligence) yapmakta ve merchandising ve bir ürün ile bağlantılı hakların devamı ve etkin bir şekilde korunması amacıyla fikri mülkiyetin ticaret ile buluştuğu noktalardaki geniş tecrübesiyle de müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarına en iyi çözümleri üretmektedir.

Bu kapsamda ofisimiz aşağıdaki konularda da müvekkillerine hizmet vermektedir:

•Markaların seçimi, kullanımı ve korunması

•Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması

•Marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması

•Rakip markaların analizi yapılmak suretiyle başvurulacak markaların elverişliliğine ilişkin araştırmaların ve hukuki analiz ve değerlendirmelerin yapılması

•Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, fikri ve sınai haklar distribütörlük sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin, devir sözleşmelerinin, teminat sözleşmelerinin, yazılım geliştirme ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

•Mahkemelerde dava açmak veya davalara cevap vermek kaydı ile marka hukuku, patent hukuku, telif hakları, eser sahibi hakları konularında müvekkillerin temsil edilmesi

•Yapımcı, oyuncu, sanatçı, eser ve reklam sözleşmelerinin hazırlanması; program yapımcılığı, televizyon programları ve reklam hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmetleri

•Elektronik ticarete, arama motorlarına ve web sitesi içeriklerine ilişkin fikri ve sınai hak ihlali değerlendirmelerinin yapılması ve bunlara ilişkin hukuki aksiyonun alınması Bilgisayar sistemlerinin, yazılımların ve ağların korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

•İstihdam edilen personel tarafından ortaya çıkarılan eserlere ve yazılımlara ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesi.