Medya Hukuku

Ofisimiz, medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, tanıtım amaçlı advertorial ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunmaktadır.

Ofisimiz, kitle haberleşme alanını, bu alanda sektöre ve kitle iletişim araçları ile yayın faaliyetinde bulunan kuruluşların yapısına ilişkin kuralları ifade eden hızlı ve sürekli değişim yaşayan Basın ve Medya hukuku alanında medya organlarına ve şahıslara aktif danışmanlık hizmeti vermektedir.

Medya Hukuku alanında hizmet verdiğimiz konulardan bazıları aşağıdadır:

•Yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi,

•Medya organları aracılığıyla yapılan her türlü onur kırıcı, şeref ve haysiyet yaralayıcı hakaret ve iftira içeren yayınlara karşı hukuki süreçlerin yürütülmesi,

•Gerek tazminat hukuku gerekse tekzip başvuruları açısından uğranılan zararın tazmininin sağlanması

•Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması ve basın iş davalarının takibi

•İnternet ortamında yahut yazılı basında bir marka, gerçek ve tüzel kişi hakkında olumsuz içeriklerle mücadele ederek sanal ortamda ve yazılı basında bir imaj koruma ve yönetme: online itibar yönetimi

•Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi

•Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması

•Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi

•Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması

•Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması

MEDYA HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. KADİR ÇEKİN

AV. AHMET CÜNEYD GÜLCAN

AV. KEMAL YILDIRIM