Sigorta Hukuku

Ofisimiz, sigorta şirketlerine, acentelere, brokerlere, reasürans şirketlerine ve finans kuruluşlarına sigortacılık sektörünün her alanında çalışan birçok müvekkiline, sözleşmeler, düzenleyici işlemler, ticari işlemler, rekabet, gayrimenkul, vergi, uyuşmazlık çözümü ve hasar tazmini alanları dahil birçok konuda sigorta hukuku hizmetleri sunmaktadır.

Müvekkillerimize Sigorta Hukuku alanında hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

•Gerçek zararın tespiti ve tazmini,

•Sigorta ettirilecek değerin tespiti ve belirlenmesi,

•Eksper çalışmalarının denetimi,

•Sigorta davaları ve tahkim

•Montaj sigortası

•Makine kırılma sigortası

•Gayrimenkul mülkiyet garanti sigortası

•Hayat, kaza ve sağlık sigortası

•Mesleki sorumluluk sigortası

•Reasurans

•Risk yönetimi

•Yangın ve mali sorumluluk sigortası

•Aktüerya hesaplamaları,

•Sigorta ile ilgili tazminat davaları

•Kasko sigortası İle ilgili davalar

•Havacılık sigortası ile ilgili davalar

•Deniz sigortası ile ilgili davalar

•Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları

•Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları

•Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları

•Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları

•Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları

•Hayat ve maluliyet sigortası davaları

•Can kaybından doğan sigorta davaları

•Tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları

•Sigorta muafiyetlerinin müvekkil lehine azaltılması,

•Tazmin şartlarının güvence altına alınması ile lehdarların tespiti,

•Geri ödeme şartlarının oluşturulması konularında önleyici danışmanlık hizmeti verilmektedir.

•Rücu davalarının takibi.