SPK Hukuku

Ofisimiz 6232 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri (Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1), Pay Tebliği (VII-128.1), İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) ve Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1) ) başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu2nun yayımladığı bütün tebliğler ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve BIST Toptan Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü ve BIST Kotasyon Ücret Tarifesi çerçevesinde SPK Hukuku ile ilgili her alanda yerli ve yabancı halka açık şirketler ile aracı kurum, portföy yönetim şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları gibi finansal kuruluşlara sermaye piyasası ve bankacılık düzenlemeleri başta olmak üzere müşavirlik / danışmanlık ve ihtilaflarda avukatlık hizmeti vermektedir.

Ofisimiz başlıca hizmetler ise  şunlardır;

•Halka arzlarda uluslararası piyasalar için izahname hazırlanması

•Sermaye artırımında halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışlarında ihraç belgesinin hazırlanması

•Şirketlerin halka arzlarda detaylı hukuki inceleme çalışmaları (due diligence) yapılması

•SPK ve İMKB’ye resmi başvurularda bulunulması

•Hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin halka arzı konusunda, şirket ve aracı kurumlara hizmet verilmesi

•Yabancı fon, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışında SPK ve gerekli mercilere kayıt başvuruları

•Tahsisli sermaye artırımında (halka açık ortaklıklarca - kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar- halka arz edilmeksizin sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt dışında ve/veya yurt içinde yerleşik kişilere borsa dışında tahsisli olarak ya da borsada toptan satışı ile yapılan bedelli sermaye artırımında) şirketlere ilk aşamadan son aşamaya kadar hukuki danışmanlık yapılması

SPK HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ 

AV. VOLKAN AYAZ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ