İş Hukuku

Ofisimiz, iş mevzuatı kapsamında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, şirketlerin iş kanunu uygulamaları prosedürlerinin hazırlanması, İş Kanunu kapsamında oluşabilecek hukuki ihtilaflar bakımından aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

•İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,

•İşverenlerin işe alma - işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteğinin sunulması,

•Şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması,

•Haklı ve haksız fesih usullerine ilişkin tarafların bilgilendirilmesi,

•İş davaları sürecinde önleyici ve tamamlayıcı her türlü hizmetin sunulması ve dava dışı yasal yazışmaların gerçekleştirilmesi hizmetleri

•İşveren ve çalışanların haklarının korunması, 

•Mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, 

•İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, 

•Kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, 

•Fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, 

•Yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, 

•Doğum izinleri, 

•Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri,

•Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, 

•İşçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi.

İŞ HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. KADİR ÇEKİN

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ