Abdurrahman Gök

Abdurrahman Gök

1966 Yılında, Gaziantep’in İslahiye İlçesinde dünyaya geldi. Memur bir ailenin 5. çocuğudur.

1982 Yılında Kahraman Maraş Lisesi’ni PEKİYİ derece ile bitirdi.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1986 yılında mezun oldu. 

Stajını Av. Rahim Er’in yanında tamamladı ve 1987 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat olarak ruhsatını aldı.

Halen serbest avukatlık yapmakta olup, Agök hukuk ofisinin kurucusu ve sahibidir.

Meslek hayatında, ulusal bir radyoda 6 yıla yaklaşan bir süre haftada bir canlı yayın hukuk programının konuk avukatı oldu.

Yine ulusal bir gazetede 5 yılı aşkın bir süre ile haftalık “Hukukçu Gözüyle”  köşesinde hukuk makaleleri yazdı.

Ulusal bir televizyonda bir yıla yakın canlı yayın hukuk programına konuk avukat olarak iştirak etti. Yüzü aşkın stajyer yetiştirdi.

Birçok mevzuat çalışmasına fikri anlamda destek verdi ve tasarılar hazırladı, hazırlanan tasarılara görüş bildirdi.

Onlarca hukuk semineri verdi. 7 Yaşında hedeflediği hukukçuluk mesleğini severek seçti, severek yapmaktadır.

Meslekte  “Ekip Çalışmasını”, “ İhtisaslaşmayı”, “ Bilgiyi”, “İyi İnsan Olmayı”, “Kanunlara Saygılı Davranmayı”, “Sorumluluk Bilincinin Gelişmesini”, “Sırdaşlığı”, “Umut Dolu Bir Yaşamı” hep savundu.

İnsanını, ülkesini ve devletini çok sevdi ve bunların mutluluğu için hukukun üstün adalet ilkesinin yer bulması için gayret etti.

Meslekte, Gayrimenkul Hukuku, Mali Ceza Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında uzmanlaştı.

Ekibinde Ticari Davalar, Gayrimenkul Davaları, Mali Ceza Davaları, Medya Davaları, FSEK Davaları, Marka ve Patent davaları, İcra İflas Davaları, Vergi Davaları, İş Hukukundan kaynaklanan davalar alanında kümeler oluşturdu.

Ulusal ve uluslararası sözleşmeler alanında geniş bir deneyim edindi.

İkinci nesil hukuk jenerasyonu oluşturmak istemekte ve bunun için alt yapı oluşturmaktadır.

Ülkemizde hukukun istenilen hızda işleyebilmesi için YARGI reformu yapılmasını ve bu konuda realist davranılmasını ve pratik çözümler oluşturulmasını bu kapsamda;

 

  • Mahkemelerin Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri olarak ikiyi ayrılmasını ve diğer ayrımların kaldırılmasını,
  • Savcılık Makamının soruşturma ile sınırlı kalmasını ama Adli Polis, Adli PTT, Dedektiflik gibi unsurlar ile güçlendirilmesini,
  • Mahkemelerin tek hakimli olmasını ve adetlerinin çoğaltılarak her mahkemenin dosya sayısının yıllık 300’ü aşmamasını,
  • Yargıtay Daire Sayısının artırılmasını ve 100’e çıkarılmasını ve iş bölümünün ayrıştırılmasını,
  • Yargıtay Dairelerindeki üye sayısının 3 ile sınırlandırılmasını, istinafın kaldırılmasını,
  • Adliye Mensuplarının ekonomik yönden güçlendirilmesini ve bu nedenle alınan harçlardan Hakim, Savcı ve Kalem Personeline yüzde onu aşmayan pay verilmesini,
  • Yargı Kurulu teşekkülünü, Yargı Kurulunda Hakim, Savcı, Avukat, Bilirkişi, Noter temsilcilerinin de olmasını ve seçimle işbaşına gelmelerini,

Teklif etmekte ve savunmaktadır.