"Bilgi Güçtür.”
"İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır."
"Bir kişinin,ailenin, şirketin, milletin, devletin ayakta kalabilmesi, adaleti sağlaması  ve teknolojiyi takip etmesi ile doğru orantılıdır."
 
 
Misyonumuz  

 

 Doğru Hukukçuluğu,

 

2- Çalışkan ve dinamik bir yapıyı,

 

3- Bilgiye kıymet vermeyi ve paylaşmayı,

 

4- İkame metodunu önemsemeyi,

 

5- Diyaloga ve dinlemeye açık, anlatımda hızlı olmayı,

 

6- Sevgiye değer vermeyi

 

7- Odaklı çalışma anlayışına hakim olmayı,

 

8- Teknolojiyi takipte kararlı olmayı,

 

9- Danışmanlara değer vermeyi,

 

10- Müvekkil ve çalışan memnuniyetini esas almayı,

 

11- Yeniliklere açık, tecrübeye kıymet vermeyi ve  meslek ilkelerine uymayı a.gök Hukuk Ofisi mensupları,  taahhüt eder.

   
Güncel Haberler