"Bilgi Güçtür.”
"İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır."
"Bir kişinin,ailenin, şirketin, milletin, devletin ayakta kalabilmesi, adaleti sağlaması  ve teknolojiyi takip etmesi ile doğru orantılıdır."
 
 
  Geri
Ticaret Hukuku
 

a.gök hukuk ofisi ticaret hukuku kapsamında tüzel ve gerçek kişlelere dava aşamasında ve danışmanlık hususunda destek sağlamaktadır. a.gök hukuk ofisi halihazırda ticeret hukukunun özellikle;  

 

1- Alacak Davaları

 

2- Haksız Rekabet Davaları

 

3- Marka ve Patent Davaları

 

4- Kambiyo evrakına dayalı davalar

 

5- Kooperatiflerle ilgili davalar

 

6- Şirketlerde sorumluluk davaları

 

7- Banka ve ÖFK Davaları

 

8- TTK’nundan kaynaklanan davalar

 

9- Akitlerden doğan davalar

 

10- İstisnalar hariç, kaynağı Borçlar Kanunu ile bağlantılı ihtilaflarda çalışmalar yapmış ve yapmaktadır.

    Geri