"Bilgi Güçtür.”
"İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır."
"Bir kişinin,ailenin, şirketin, milletin, devletin ayakta kalabilmesi, adaleti sağlaması  ve teknolojiyi takip etmesi ile doğru orantılıdır."
 
 
  Geri
Medya Davaları
 

Medya davaları bölümünde Türkiye'deki sayılı, yazılı ve görsel medya şirketlerinin basın hukukundan kaynaklanan ihtilaflarının çözümü sağlanmaktadır. Ayrıca medya şirketlerinin personelinin basın hukuku alanında bilgilendirilmesi ve hak ve sorumluluklarının öğretilmesi amacı ile agök hukuk ofisi tarafından seminer ve eğitim toplantıları yapılmaktasır.

    Geri