"Bilgi Güçtür.”
"İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır."
"Bir kişinin,ailenin, şirketin, milletin, devletin ayakta kalabilmesi, adaleti sağlaması  ve teknolojiyi takip etmesi ile doğru orantılıdır."
 
 
  Geri
Ceza Hukuku
 

a.gök hukuk ofisi ceza hukuku alanında özellikle

1 - MALİ CEZA HUKUKU DAVALARI

1.1-Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanundan doğan davalar

1.2- Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan davalar - İMKB dahil -

1.3- Vergi Usül Kanunundan kaynaklanan davalar.

1.4- Bankalar Kanununa muhalefetten kaynaklanan davalar.

1.5- Gümrük Kanununa muhalefetten kaynaklanan davalar

1.6- Kaçakçılık Davaları

1.7- Kara Paranın Aklanması Kanunundan kaynaklanan davalar.

2 - ŞAHSİ CEZA DAVALARI

2.1- Taksirle Ölüme Sebebiyet vermek

2.2- Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Vermek

2.3- Dolandırıcılık

2.4- Görevi Kötüye Kullanma

2.5- Zimmet

2.6- Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak

2.7- Görevi kötüye kullanmak

2.8- Resmi ve özel evrakta sahtecilik, tahrifat.

2.9- Memur suçları alanında çalışmaktadır.

    Geri